Featured
Posted in Լալա

Իմ մասին

լալա

Բարև, ես Լալան եմ, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում: Իմ մայրիկն էլ է նույն դպրոցում: Ես դասերից հետո գնում եմ նրա մոտ` կավով աշխատելու: Արդեն շատ փոքր ժամանակվանից կարողանում եմ կուժ, բաժակ սարքել: Ու էլի շատ բաներ եմ կարողանում անել`կարողանում եմ նկարել կտորի վրա, որը կոչվում է բատիկա Continue reading “Իմ մասին”

Advertisements
Posted in Թիմային աշխատանք

Լեզվական խաղեր (թիմային աշխատանք)

Խաղ 1-ին. տրամաբանական հարցեր

ա) Ժխտական ի՞նչ նախածանց միացնենք «տակ» բառին, որ ստանանք «հարված»:

Ապտակ

բ) Ո՞ր բառն է «գին» մատնացույց անում և հոմանիշ է «մեծ», «վիթխարի» բառերին:

Թանկագին

գ) Ի՞նչ կստացվի, եթե «աղ»-ն ու «մուկ»-ը խառնենք իրար:

Աղմուկ

դ) Ի՞նչ կստացվի, եթե «արկ»-ից առաջ «աչք» դնենք:

Ակնարկ

Խաղ 2-րդ

ա) Հետևյալ բառերի տառերի վերադասավորումով ստանալ նոր բառեր՝ մշակ-մաշկ, ափսե-փեսա, ժանր-նժար, վիճակ-ճավիկ, գավառ-ագռավ, վտակ-կտավ, մկրատ-մտրակ, պարկ-, վկա-կավ:

բ) Կազմել նախադասություն 3 և ավելի բառերով, որոնք լինեն միավանկ:

գ) Գրել ա-ով սկսվող բառեր այնպես, որ յուրաքանչյուր հաջորդի հնչյունների թիվը նախորդից մեկով ավելի լինի:

դ) Կազմել այնպիսի նախադասություններ, որ բոլոր բառերը սկսվեն նույն տառով:

Խաղ 3-րդ. Բառքամոցի

Գրականություն բառի տառերով կազմիր ո՞վ կամ ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր:

Հաղթում է այն թիմը, ով տրված ժամանակահատվածում ավելի շատ բառեր է կազմում և ճիշտ է կատարում առաջադրանքը:

Խաղ 4-րդ.

Գրել տասական բառ.

  • որոնց հնչյունները ու տառերը հավասար են
  • որոնց հնչյունները ավելի շատ են, քան տառերը
  • գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվում են
  • զույգեր, որոնք իրարից տարբերվում են մեկ հնչյունով

Հաղթում է այն թիմը, ով ավելի արագ ու ճիշտ է կատարում առաջադրանքը:

Posted in Անգլերեն

The tree, the water and the soil

Կար չկար մի  ծառ կար, որը չէր սիրում ոչ մեկին։ Մի անգամ նա ջրին ասում է․

-Ջուր, գնա, ես առանց քեզ էլ կարող եմ գեղեցկանալ և աճել։

Ջուրը ասում է․

-Լավ, կգնամ , դու էլ գեղեցկացիր ու  աճիր։

Ծառը ասում է․

—Արագ գնա։

Ջուրը հեռանում է ծառից, որովհետև ծառը նեղացնում է ջրին։

Բայց դուք գիտեք, որ ծառը աճում է , երբ նրան ժամանակին են ջրում։ Այդ ժամանակ ծառը նկատում է  հողին և ասում․

-Հո՛ղ, հեռացիր դու ինձ պետք չես։ Իմ արմատները առանց քեզ էլ շատ լավ կաճեն։

Հողն էլ է հեռանում, և ծառը փոքրանում է և թոռոմում։Այն ժամանակ էլ հասկանում է, թե ինչ օգտակար են ջուրն ու հողը իր համար։

Once upon a time the three, when don’t love en won. Wather, went, I can grow and be beautiful. 

The wather say.

Yes, I go, can you be beautiful and grow.

The three say.

Go.

The wather shrink three, but three is narrowing to wather.

But do you know, that the three grow, when the three rush  in time.At that time the tree notices the ground and says.

«Come away, you do not need me.» My roots will grow well without you too.

The soil also leaves, and the tree is diminished and in the torus. It also understands the benefits of water and soil for itself.

Posted in Երգ & պար

Քրիստոս ի մեջ

Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ,
Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ:
Խաղաղութեան ձայն հնչեցավ,
Սուրբ ողջունիս հրաման տվավ:

Եկեղեցիս մի անձն եղև,
Համբույրս հոդ լրման տվավ,
Թշնամությունն հեռացավ,
Սերն ընդհանուրս սփռեցավ:

Արդ, պաշտոնեայք բարձեալ ըզձայն,
Տուք զօրհնություն ի մի բերան,
Միասնական աստվածութեան,
Որում սրովբեքն են սրբաբան:

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Թեմա՝ ԱԸԲաժ-ի և ԱԸԲազ-ի ընդհանուր հատկությունը: Վերհիշում ենք և ամրապնդում գիտելիքները:

Կարդում ենք անպայման՝

ԱԸԲաժ -ը գտնելու կանոնը:
1. Երկու թվերը վերլուծել պարզ արտադրիչների:
2. Դուրս գրել բոլոր պարզ թվերը, որոնք միաժամանակ կան երկու վերլուծություններում:
3. Դուրս գրած պարզ թվերը վերցնել վերլուծություններում պատահող ամենաքիչ անգամ:
4. Գրել ստացվածների արտադրյալը:
Մի քանի թվերի ԱԸԲազ-ը գտնելու կանոնը:
1. Երկու թվերը վերլուծել պարզ արտադրիչների:
2. Դուրս գրել բոլոր պարզ թվերը, որոնք կան գոնե մեկ վերլուծության մեջ:
3. Դուրս գրած պարզ թվերը վերցնել վերլուծություններում պատահող ամենաշատ անգամ:
4. Գրել ստացվածների արտադրյալը:

ԱԸԲաժ-ի և ԱԸԲազ-ի Ընդհանուր հատկությունը:

Ցանկացած երկու a և b բնական թվերի համար տեղի ունի հետևյալ հավասարությունը՝
ԱԸբազ [a;b]ԱԸԲաժ(a;b)=ab
Օրինակ՝
Այս հատկությունը ցույց տանք օրինակի վրա:
56=2227
196=2277
ԱԸԲաժ (56;196)=227=28
ԱԸԲազ [56;196]=22277=392
ԱԸԲաժԱԸԲազ=28392=56196=10976

Սովորում ենք դասը և կատարում ՝

 Առաջադրանք 1.

Գտնել հետևյալ թվերի ԱԸԲաժ-ը և ԱԸԲազ-ը, ստուգել և գործածել դրանց հատկությունը:

ա) 24 և 46

24=222⋅3
46=223
ԱԸԲաժ (24;46)=2
ԱԸԲազ [24;46]=2232⋅2⋅3=552
ԱԸԲաժԱԸԲազ=5522=24⋅ 46=1104

բ) 36 և 64

36=22⋅3⋅3
64=22⋅2⋅2⋅2⋅2
ԱԸԲաժ (36;64)=22=4
ԱԸԲազ [36;46]=2⋅3⋅3⋅2⋅2⋅2⋅2=576
ԱԸԲաժԱԸԲազ=576⋅4=36⋅ 64=2304

գ) 54 և 48

54=2⋅3⋅3⋅3
48=2⋅2⋅2⋅3
ԱԸԲաժ (54;48)=2⋅3=6
ԱԸԲազ [48;54]=2⋅3⋅3⋅3⋅2⋅2⋅2=432
ԱԸԲաժԱԸԲազ=432⋅6=54⋅ 48=2592

դ) 63 և 23

63=7⋅3⋅3
23=23
ԱԸԲաժ (63;23)=1
ԱԸԲազ [63;23]=723⋅3⋅3=1449
ԱԸԲաժԱԸԲազ=1449⋅1=63⋅ 23=1449

ե) 28 և 38

28=7⋅2⋅2

38=2⋅19

ԱԸԲաժ (28;38)=2
ԱԸԲազ [28;38]=72⋅2⋅19=532
ԱԸԲաժԱԸԲազ=532⋅2=28⋅ 38=1064

զ) 54 և64

54=2⋅3⋅3⋅3
64=22⋅2⋅2⋅2⋅2
ԱԸԲաժ (54;64)=2
ԱԸԲազ [48;54]=2⋅3⋅3⋅3⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2=1728
ԱԸԲաժԱԸԲազ=1728⋅2=54⋅64=3456

 Առաջադրանք 2.

Գտի՛ր տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.

ա) 12 և 16

12=2⋅2⋅3

16=2⋅2⋅2⋅2

ԱԸԲազ[12;16]=48

բ) 25 և 50

25=5⋅5

50=255

ԱԸԲազ[25;50]=50

գ) 200 և 125

200=2⋅2⋅2⋅5⋅5

125=5⋅5⋅5

ԱԸԲազ[200;125]=1000

դ) 1 և 100

1=1

100=2⋅2⋅5⋅5

ԱԸԲազ[100;1]=100

 Առաջադրանք 3.

Երկու լիտրանոց և երեք լիտրանոց անոթներով տեղափոխում են 80 լ արևածաղկի ձեթ: Երկու լիտրանոց անոթները նույնքան են, որքան երեք լիտրանոցները: Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված:

Լուծու։

1․ 2+3=5լ (2անոթ)

2. 80 : 5=16 (զույգ անոթ)

3․ 16 x 2=32 անոթ

Պատ՝․ 32 անոթ

 Առաջադրանք 4.

Գտնել 10-ի և 24-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր
բազմապատիկի գումարը:
1) 122
2) 120
3) 240
4) այլ արժեք

Posted in Ռուսերեն

Руский

  1. Подберите синонимы к словам:   нехороший мальчики ламают окна, сегодня у меня плахой настраений, я ссорилась с братом, мальчики с каждом пустикам спориться, болной человек идёт к врачу, моя собака сегодно не нездоровый, Ваче закричала когда у нежо сломалас зуб, Дети увидели мышей и орались, неожиданй унас пришли гости, Подснежники за ночь не запна наивилис внезапна появилис из под снега и составьте с ними предложения: 
  2.  Подберите антонимы к словам :  несчастный , сухие, лёгкие, добрыегрустно  и составьте с ними предложения:
Posted in Մայրենի, Գործնական քերականություն

Դարձվածքներ

1.Ընդգծված դարձվածքները փոխարինիր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկին տեսավ, որ կողքի ուղևորը վախեցած նստած է:Նա փորձեց հարևանին ոգևորեց  :

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը հեշտ է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

2.Տրված դարձվածները արտահայտիր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ-գունատվել

պայման կապել-պայմանավորվել

քիթը կախել-տխրել

բերանը բաց մնալ-զարմանալ:

3.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմիր` մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում` որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը,  մատը կծել, մատից փուշ հանել:

4.Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրիր:

Մի անգամ Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:/ Օրերից մի օր/

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

Մի լռիր, բժիշկ, ասա, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես սպանել:/ Բերանդ ջուր մի առ, էն աշխարհն ուղարկել/

Բժիշկը պատասխանեց.

—          Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ սպանել, քան Դուք:/ Գրողի ծոցն ուղարկել/

5.Նախադասությունների մեջ ընգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Հանկարծ վախեցավ. բա որ գազանը նորից գա, ինքն ինչ է անելու:

Այ քեզ պատմություն, լսողները զարմացան:

Փոքր երեխա է, բայց ինչեր գիտի:

Անընդունակ մի մարդ բացեց դուռը:

6.Տրված դարձվածքների իմաստները բացատրի՛ր:

Ջրից չոր դուրս գալ-նեղ վիճակից անվնաս ազատվել

սիրտ տալ-մխիթարել

գլուխը կորցնել-որևե բանից խուճապի մատնվել

հալից ընկնել-խանդաղատել

սիրտը վկայել-կանխագուշակել

սիրտ անել-քաջություն ունենալ

Posted in Մայրենի

Գործնական աշխատանք

1.Մեր շուրջը սփռված մարդիկ երևում էին աշխատող դաշտում, որոնք երբեմն հայացքները ուղղում էին մեր կողմը։ (հայացք, դաշտ, մարդ)

2. Այդ հինավուրց ձեռագրից արժեքավոր տեղեկություններ կային, որոնք խիստ հետաքրքրեցին գիտաժողովին մասնակցող մասնագետներին։ (տեղեկություն, ձեռագիր, գիտաժողով)

3. Ամբողջ օրը աշխատած վարպետը գործն ավարտել էր, և հիմա գոհունակությունը նայում էր իր աշխատանքի արդյունքին։ (գոհունակություն, վարպետ, օր)

4. Գեղարվեստական նոր ֆիլմի ցուցադրումը ավարտվել էր, և հանդիասատեսները խումբ-խումբ ելնում էին դահլիճից։ (հանդիսատես, դահլիճ, ցուցադրում)