Իմ մասին

լալա

Բարև, ես Լալան եմ, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում: Իմ մայրիկն էլ է նույն դպրոցում: Ես դասերից հետո գնում եմ նրա մոտ` կավով աշխատելու: Արդեն շատ փոքր ժամանակվանից կարողանում եմ կուժ, բաժակ սարքել: Ու էլի շատ բաներ եմ կարողանում անել`կարողանում եմ նկարել կտորի վրա, որը կոչվում է բատիկա Continue reading “Իմ մասին”

Advertisements

Տնային աշխատանք 19.09.2018

Կարդա՛ Վիլյամ Սարոյանի  «Հայն ու հայը» պատմվածքը:
. Գտի՛ր թուխ-սպիտակ, հասկանալ-չհասկանալ, գտնել-չգտնել, կսկիծ-ուրախ, երիտասարդ-տարեց, զորավոր-թույլ, կործանել-վերականգնել, բառերի հականիշները:
. Բացատրական բառարանից գտի՛ր կսկիծ-ցավ, գաղտուկ-գաղտնի, կործանել-չքացնել, ումպ-կում, ջանալ-աշխատել, ոխ-վրեժ, բառերի բացատրությունները:
. Մեկնաբան՛իր Սարոյանի հետյալ միտքը՝ «Ես կսկիծով եմ ասում,  բայց չկա Հայաստան, պարոնա՛յք, կան միայն մարդիկ որ այս աշխարհում որպես իրենց երկրում են ապրում: Եվ Ամերիկա էլ չկա, պարոնա՛յք, Ֆրանսիա էլ չկա, Իտալիա էլ չկա, միայն մարդկանց երկիրը կա, պարոնա՛յք »:

. Պատրաստվի՛ր քննարկման:

Դաս 11

Ինքնուրույն աշխատանք
1.Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր:Գրի՛ր  3 օրինակ :

Բնական թվեր կոչվում են նրանք որոնցով կարելի է հաշվել առարկաները։

3, 24, 1
2.Ո՞ր թվերն են  կոչվում պարզ և բաղադրյալ թվեր:Գրի՛ր  3 օրինակ

պարզ-3, 7, 5

որոնք ունեն երկու բաժանարար։

բաղադրյալ4, 6, 8

որոնք ունեն երկու և ավել բաժանարար։

3.Ո՞ր թվերն են կոչվում զույգ և կենտ թվեր:Գրի՛ր  3 օրինակ :

զույգ-2, 8, 4

որոնք արանց մնացորդի բաժանվում են երկուսի

կենտ-7, 3, 5

որոնք բաժանվում են երկուսի մեկ մնացորդով

4.Գրի՛ր 3,4,8,9, բաժանելիության հայտանիշները:

3-թվանշանների գումարը բաժանվում է երեքի

4-թվանշանների թիվը բաժանվում է չորսի

5.Ո՞ր կոտորակներն են կոչվում կանոնավոր և անկանոն կոտորակ :Գրի՛ր  3 օրինակ:

Կանոնավոր կոչվում են այն կոտորակները որոնց համարիչները փոքր են հայտարարից։ Օրինակ՝ 4/8, 5/9, 2/6

Անկանոն կոչվում են այն կոտորակները որոնց համարիչը մեծ է հայտարարից։ Օրինակ՝ 35/16, 9/7, 75/30, 49/27

6.Հաշվի՛ր.
3/5+4/8=7/40   6/10+15/30=21/30     12/25-1/75=9/25   3.1/7+2.4/8=5.36/56    6.4/10-1.3/15 =1/5

4/7*12/25=48/175   16/35* 7/24=112/840        27/49:9/7=189/44

7.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 10, b = 4.

12⋅ (2*a + b) ։ 3= 96

2*10=20

20+4=24

12*24=288

288:3=96

8.Գտի՛ր
200-ի 10%-ը=20

1200-ի 30%-ը=360

9.Հաշվի՛ր

1000-ը մեծացրու իր 20%-ով

1000:100×20=200

1000+200=1200

3000-ը փոքրացրու իր 15%-ով

3000:100×15=2550

10.Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15%-ով, ապա՝ ևս 20 %-ով։Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 10000 դրամ։

10000:100×15=1500

10000-1500=8500

8500:100×20=1700

8500-1700=6800

Պատ՝․6800

English

Lesson 1

c.

 1. I’m an actor, not a tennis player.
 2. He’s a film star, not a footballer.
 3. You’re right, Sue. Good!
 4. She’s a great teacher.

d.

 1. He’s from Italy.     He isn’t from Italy.
 2. She’s a film star.     She isn’t a film star.
 3. You’re the winner.   You aren’t the winner.
 4. I’m a tennis player.      I am not a tennis player.

e.

 1. Am I right?
 2. Are you Ok?
 3. Is he the winner?
 4. Is it a big hotel?

Դաս 9

1.Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։

300:100*20=60

2.Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել երկու գյուղացիները։

1500:100*30=450
1500-450=1050
1500+1050=2550

3.Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի ­ 2/ 5 ը։ Ճանապարհի քանի՞ տո­կոսն է նա անցել։

100:5=20×2=40%

4.Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

500:100*10=50
500+50=550

5.Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։

900-ի 15 %-ը

6.Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։

Թվերը հավասար են
7.Երեք գումարելիների գումարը հավասար է 20127­ի:Գումարելիներից մեկը ամենամեծ
քառանիշ թիվն է, մեկը` ամենափոքր վեցա­նիշ թվի և ամենամեծ հնգանիշ թվի
տարբերությունը: Գտե՛ք երրորդ գումարելին։
9999+1+10127=20127
8.Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի 3/15- ­ը ամուր կազմով է։
Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։
60:15*3=12
9.80 թիվը բաժանե՛ք երկու մասի 3 ։ 5 հարաբերությամբ։
30, 50

10.Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 4/9 ­ը։Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։

36:9*4=16
36+16=52
11.Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 40 %­ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %­ը։ Քանի՞կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։
2000:100*40=800
800:100*30=240
2000-800-240=960

Դաս 10

1.Կաթից ստացվում է 25% սեր, իսկ սերից ստացվում է 20% յուղ:Որքա՞ն յուղ կստացվի 210կգ կաթից:

300:100*25=75

75*20:100=1500:100=15
2.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

10 ⋅ (a + b) ։ 3= 40

7+5=12

10*12=120

120:3=40

(a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b= 43

7-5=2

2*4=8

7*5=35

8+35=43

(a +b) ⋅ 4 + 2*a ⋅ b= 118

7+5=12

12*4=48

7*5=35

35*2=70

70+48=118

(a  ⋅ 4 + a ⋅ b)*5= 315

7*4=28

7*5=35

28+35=63

63*5=315

3.Մեքենայի բաքի տարողությունը 80 լ է: Քանի՞ լիտր բենզին կա բաքում, եթե լցրել են նրա 45 %-ը:

80*45:100=36

4. Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15 %-ով, ապա՝ ևս 10 %-ով։Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 5000 դրամ։

Պատ`.3825